Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση GDPR

by Electra Radioti

Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση GDPR

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο και προσωπικό ιστολόγιο της Ηλέκτρας Ραδιώτη. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να τηρήσετε τους παρακάτω όρους χρήσης, που σε συνδυασμό με την πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, διέπουν τις σχέσεις συνεργασίας της Ηλέκτρας Ραδιώτη, ως φυσικό πρόσωπο, μαζί σας όσον αφορά αυτόν τον δικτυακό τόπο.
Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με ευθύνη και πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σας πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Γι’ αυτό, ο ιστότοπος www.electraradioti.com έχει σχεδιαστεί με τα κατάλληλα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 ΕΕ – GDPR).

Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την ιδιοκτήτρια Ηλέκτρα Ραδιώτη, η οποία και είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που μας χορηγείτε. Η Ηλέκτρα Ραδιώτη είναι αρμόδια να σας προστατεύει κάθε φορά, που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.electraradioti.com είτε ως απλός χρήστης, είτε ως Μέλος και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νέου GDPR, που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο επισκέπτης ή χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.electraradioti.com υπόκειται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιον από τους πιο κάτω όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες, που προσφέρονται μέσα από αυτόν.
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης:

1) Το περιεχόμενο, η δομή και η εμφάνιση των ιστοσελίδων της Ηλέκτρας Ραδιώτη δίνεται για την δική σας πληροφόρηση και χρήση και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Ηλέκτρα Ραδιώτη μπορεί να τροποποιήσει τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και τις προϋποθέσεις συναλλαγών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσετε την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
2) Η Ηλέκτρα Ραδιώτη και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών, που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αναγνωρίζετε πως αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, για τα οποία η Ηλέκτρα Ραδιώτη δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη.
3) Πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο www.electraradioti.com: Η Ηλέκτρα Ραδιώτη έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος του δικτυακού της τόπου, να αλλάξει, βελτιώσει ή αναβαθμίσει αυτόν χωρίς καμία ειδοποίηση. Η Ηλέκτρα Ραδιώτη δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.
4) Η Ηλέκτρα Ραδιώτη ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στην λειτουργία της ιστοσελίδας ή στην διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η Ηλέκτρα Ραδιώτη δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, αριθμητικά, τυπογραφικά, ορθογραφικά λάθη ή λάθη απεικόνισης. Κάνοντας χρήση των πληροφοριών, που παρέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και η Ηλέκτρα Ραδιώτη δεν φέρει καμμία ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε πως οποιεσδήποτε πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες στις εκάστοτε ιστοσελίδες καλύπτουν τις ανάγκες σας.
5) Πνευματική Ιδιοκτησία: Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.electraradioti.com (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένο) καθώς και το λογότυπο, που παρουσιάζεται στο www.electraradioti.com αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ηλέκτρας Ραδιώτη ή αυτών στους οποίους αποδίδει την πνευματική ιδιοκτησία η ίδια, προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθενται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναπαραγωγή, πώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ρητή εξουσιοδότηση της Ηλέκτρας Ραδιώτη.
6) Σύνδεσμοι: Η Ηλέκτρα Ραδιώτη είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους στην ιστοσελίδα της με άλλα websites. Σε αυτήν την περίπτωση η Ηλέκτρα Ραδιώτη δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παραπάνω sites. Ο κίνδυνος ή η ζημιά, που μπορεί να προκληθεί μετά από την σύνδεσή σας με αυτά τα sites βαρύνει εσάς και φέρετε εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη. Η Ηλέκτρα Ραδιώτη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
7) Προσωπικά δεδομένα: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το www.electraradioti.com διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000). Μπορείτε να μην δώσετε καμία προσωπική πληροφορία αν απλά περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση όμως που θέλετε να διενεργήσετε οποιουδήποτε τύπου συναλλαγή π.χ. εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα πρέπει να μας δώσετε κάποια ή και όλα τα παρακάτω στοιχεία: το προσωπικό σας email, ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικό χρήστη, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή σας, ένα σταθερό τηλέφωνο ή αριθμό κινητού, τα στοιχεία ταυτότητάς σας, αριθμό φαξ (προαιρετικά) και φύλο (προαιρετικά). Ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπρόσθετα προσωπικά δεδομένα κατά την χρήση των Υπηρεσιών μας. Η Ηλέκτρα Ραδιώτη δηλώνει ότι τα στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δεν παραχωρούνται για κανέναν λόγο σε κανέναν άλλον εκτός αυτής, εκτός από τις περιπτώσεις, που ρητά αναφέρονται στο παρόν. Η Ηλέκτρα Ραδιώτη διατηρεί και χρησιμοποιεί αυτά τα αρχεία για λόγους ενημέρωσης των μελών της, στατιστικούς λόγους και φυσικά για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Το κάθε μέλος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τα στοιχεία του, να τσεκάρει την ορθότητά τους καθώς και να ζητήσει την διαγραφή του προσωπικού του αρχείου. Στην περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων η Ηλέκτρα Ραδιώτη έχει την δυνατότητα να προβεί σε διαγραφή του μέλους και διακοπή της συνεργασίας του με την ιστοσελίδα. Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σας είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική παραγγελία), είτε διαδικτυακά (π.χ. εγγραφή σας ως μέλος, υποβολή σχολίου, ερωτήματος κλπ.), σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα.
Ειδικότερα η Ηλέκτρα Ραδιώτη συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:
Περιήγηση στον Διαδικτυακό Τόπο

Cookies
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, με την περιήγησή σας στο www.electraradioti.com, την εγγραφή σας ως Μέλος, την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter, την υποβολή σχολίου κλπ., συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας, όταν επισκέπτεστε το www.electraradioti.com, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες και δεν λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση του ΗΥ πρόσβασής σας στο Δικτυακό μας Τόπο, UserName, User ID & Password, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονής και άλλες αγοραστικές σας συνήθειες και διαδικτυακές συμπεριφορές. Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία από την Ηλέκτρα Ραδιώτη των πληροφοριών, που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Μπορείτε, ωστόσο, να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του site μας για τα Cookies. Για την πλοήγησή σας στο Διαδικτυακό Τόπο δεν απαιτείται η εγγραφή σας, οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που σας αφορούν. Ωστόσο η Ηλέκτρα Ραδιώτη κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο της www.electraradioti.com και την συναλλαγή σας με εμάς μέσω των υπηρεσιών μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς μέσω δικών μας Cookies (First Party Cookies) ή και τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε (Third Party Cookies), τα οποία δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, για στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με σκοπό την βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, profiling, για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, την βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στην ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του www.electraradioti.com σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται από εμάς για την σύνδεσή σας με τον Λογαριασμό σας, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα νέου λογαριασμού κάθε φορά, για την εξακρίβωση προβλημάτων στον server μας κ.ά.
Google Analytics

Επίσης, χρησιμοποιούμε το GoogleAnalytics (GA) για να παρακολουθήσουμε την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων, που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο, με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο.
Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το GA καταγράφει επίσης την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων, όπως αναφέρουμε και πιο κάτω. Επίσης, με την ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να αναλύουμε την δική σας συμπεριφορά χρήσης στην ιστοσελίδα μας για να σας παράσχουμε προσωποποιημένη ενημέρωση. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της ιστοσελίδας, στους οποίους παραμείνατε και τους συνδέσμους που ενεργοποιήσατε. Με τα στοιχεία αυτά δημιουργούμε προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σύνδεση μέσω λογαριασμού Facebook, Instagram

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Διαδικτυακό Τόπο μέσω του λογαριασμού στο Facebook ή στο Instagram. Σε αυτήν την περίπτωση, η Ηλέκτρα Ραδιώτη θα σας ζητήσει να δώσετε την άδειά σας να έχουμε πρόσβαση σε όσες πληροφορίες έχετε εσείς δηλώσει στο Facebook ή στο Instagram να είναι δημόσιες. Με την επιλογή σας να δώσετε την άδεια αυτή, συναινείτε στην πρόσβαση της Ηλέκτρας Ραδιώτη στα στοιχεία του Λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Instagram τα οποία είναι δημόσια, με σκοπό την δημιουργία προφίλ για εσάς, αλλά και για στατιστικούς σκοπούς.
Ασφάλεια των Δεδομένων σας

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, όπως και στις και αρχές, εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Πιο συνοπτικά, η Ηλέκτρα Ραδιώτη, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στο μέλος/επισκέπτη χρησιμοποιεί κάποιες υπηρεσίες. Η Ηλέκτρα Ραδιώτη δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγει για εσάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις, που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από τον σκοπό της διαβίβασης και πάντα σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της Ηλέκτρας Ραδιώτη με αυτούς. Πάντοτε οι φορείς αυτοί επιλέγονται προσεκτικά από εμάς και συμμορφώνονται με την σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου τηρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρουμε δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ, αυτό θα γίνεται μόνο σύμφωνα με διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας και με γνώμονα την μέγιστη προστασία των δεδομένων σας. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Ηλέκτρα Ραδιώτη έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στην διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Ειδικότερα ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τα κατωτέρω:

– Στην Google, ιδίως για τη χρήση των υπηρεσιών Google Analytics & Google Adwords για το δίκτυο διαφημίσεων Goodle Display και το δίκτυο Google Search.
– Στην Mailchimp.com ή άλλη αντίστοιχη εταιρεία, σύμφωνα με όσα αναφέραμε ήδη ανωτέρω, ιδίως για την παροχή υπηρεσιών Newsletter.
– Στην Facebook για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων, αν είστε χρήστης της αντίστοιχης εφαρμογής και αποδέχεστε τους αντίστοιχους όρους.
– Όλοι οι παραπάνω φορείς έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και είναι σύμφωνοι με την διακρατική συμφωνία γνωστή ως EU-U.S PrivacyShield.
– Σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών: Η Ηλέκτρα Ραδιώτη δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα χωρίς την συναίνεση των υποκειμένων.
– Σε τρίτους που παρέχουν στην Ηλέκτρα Ραδιώτη υπηρεσίες σχετικές με την λειτουργία της ιστοσελίδας της, όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για τον σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.
– Σε service providers για την φιλοξενία της βάσης δεδομένων των μελών μας, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση.
– Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.

Η Ηλέκτρα Ραδιώτη σας ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης και ενεργούν πάντα σύμφωνα με ρητές εντολές και οδηγίες μας.
Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι για λογαριασμό της Ηλέκτρας Ραδιώτη, που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι συγκεκριμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ενώ η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα σας απαγορεύεται.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Όπως φαίνεται και από όσα ήδη έχουμε περιγράψει, ποτέ δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας χωρίς αυτή η επεξεργασία να είναι απαραίτητη και να βασίζεται είτε στην εκτέλεση συναλλαγής μεταξύ της Ηλέκτρας Ραδιώτη και εσάς ως μέλος/επισκέπτη, είτε στα έννομα συμφέροντά μας για διατήρηση της σχέσης μας μαζί σας ως μέλη/χρήστες μας, είτε στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για την δραστηριότητα της ιστοσελίδας www.electraradioti.com.
Συνοψίζοντας, η Ηλέκτρα Ραδιώτη σε καμμία περίπτωση δεν θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε ζητήσει και σχετίζεται με την μεταξύ μας συναλλαγή ή η επεξεργασία από τρίτον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή αν έχετε δώσει προηγουμένως την συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος το επιτάσσει (π.χ. προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.).
Τέλος, η Ηλέκτρα Ραδιώτη δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, καθώς και δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών, εκτός εάν έχει την ρητή συγκατάθεση των γονέων τους.
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.
Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις δραστηριότητες, τις Τοποθεσίες ή τις Υπηρεσίες μας ή στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης. Αν η αναθεωρημένη έκδοση περιλαμβάνει μια σημαντική αλλαγή ενδέχεται να ειδοποιούμε τους Χρήστες για την αλλαγή μέσω email ή άλλων μέσων.

Λόγοι Επεξεργασίας Δεδομένων

Για τους παρακάτω λόγους, η Ηλέκτρα Ραδιώτη συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, έτσι ώστε να μπορεί να σας προσφέρει μία σύγχρονη, γρήγορη και εξατομικευμένη ενημέρωση.
1. Αποστολή Newsletter Διαφημιστικού – Ενημερωτικού Χαρακτήρα.
2. Αποστολή Προσφορών, Ενημερώσεων και Εξατομικευμένης Επικοινωνίας μέσω Email και Social Media.
3. Εξατομικευμένη Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση.
4. Έρευνες Ικανοποίησης Μελών/Επισκεπτών.
5. Διεύρυνση Δυνατοτήτων Ενημέρωσης, Πληροφόρησης Πελατών και Εμπειρίας Πλοήγησης στην ιστοσελίδα www.electraradioti.com.
Δικαιώματα, που έχετε σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε την δυνατότητα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον GDPR, δηλαδή τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης ή διαγραφής αυτών και περιορισμού της επεξεργασίας. Οποιαδήποτε στιγμή έχεις την δυνατότητα να ανακαλέσεις την συγκατάθεσή σου επιλέγοντας το κουμπί Unsubscribe, που θα βρεις σε κάθε επικοινωνία ή στέλνοντας Email στο [email protected]. Επίσης, οποιαδήποτε στιγμή έχεις δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης ή και διαγραφής των προσωπικών σου δεδομένων μέσω αποστολής email στο [email protected]. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων είμαστε στην διάθεσή σου στο Email: [email protected].
Επικοινωνήστε μαζί μας

Πριν πλοηγηθείτε στον Δικτυακό Tόπο ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, όπως για παράδειγμα εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter ή άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.